Boekenverkoop

Bibliotheek Lode Zielens sloot op 1 december 2022 de deuren. Het filiaal zal in de toekomst dienstdoen als magazijndepot voor minder gevraagde bewaarcollecties, maar de huidige collectie van Lode Zielens hengelt wel nog naar een tweede leven in jouw boekenkast! Daarom opent het filiaal op 19, 20 en 21 april voor de allerlaatste keer de deuren. De collectie staat er nog steeds op de boekenrekken. Dit keer kom je er dus niet om de boeken te lenen, maar om te kopen. Romans en informatieve werken aan 1 euro per stuk. Jeugdboeken en strips koop je er voor 50 cent per stuk. Tenzij het om de collectie gaat die in 2022 of 2021 aangekocht werd. Die is iets duurder:

Collectie van 2022 en 2021:

Non fiction volw: € 5 per boek
Fiction volw: € 3 per boek
Jeugd: € 3
Oudere collectie:

collectie volwassenen: € 1 per boek
collectie jeugd: € 0,50 per boek
Prijzen voor alle andere materialen (tijdschriften, strips, enz.) worden ter plaatse geafficheerd.

Boekenverkoop
Datums
19 apr. 2023 12:00
20 apr. 2023 10:00
21 apr. 2023 10:00
Organisator:
Openbare Bibliotheek Brugge
Locatie:
Lode Zielens
Westmeers 35, Brugge