Taalbroeders. Gezelles correspondentie met leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde

Studiedag Guido Gezellegenootschap
In 1886 stond Guido Gezelle mee aan de wieg van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, de huidige KANTL. De taalfanaat Gezelle voerde een drukke briefwisseling met 51 van zijn medeleden, de ‘Taalbroeders’. Zo’n 1000 brieven van en aan Gezelle, in deze Academie-context, bleven bewaard. Die brieven zijn vandaag alle te raadplegen via GezelleBrOn (Gezelles Brieven Online, op gezelle.be).
Het Gezellegenootschap, het Gezellearchief en de KANTL belichten deze interessante correspondentie tijdens deze studiedag met sprekers Em. prof. dr. Piet Couttenier en Em. prof. dr. Frank Willaert. Het Gezellegenootschap presenteert ook een nieuwe publicatie, Waarde Meester, waarin 12 hedendaagse auteurs een brief aan Gezelle richten.

Taalbroeders. Gezelles correspondentie met leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Datum:
26 nov. 2022
Startuur:
10:30
Einduur:
15:30
Organisator:
Guido Gezellegenootschap vzw
Locatie:
KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren)
Koningstraat 18, Gent