Duik in de wereld van poëzie tijdens de Poëzieweek in Male

18 januari 2024

Tijdens de Poëzieweek van 25 januari 2024 tot 31 januari 2024 kan iedereen in Male en daarbuiten terecht voor een echte onderdompeling in de wereld van poëzie. Jean-Marie Petyt, zelf dichter en de initiatiefnemer van Poëzie in Male, vertelt ons enthousiast wat Bruggelingen allemaal binnenkort kunnen beleven.

Wat kunnen de mensen van Male verwachten tijdens de poëzieweek 2024?

Op 32 locaties in Male verschijnen op de ramen van handelaars en particulieren hier en daar gedichten van lokaal talent, die een individueel te bewandelen poëzieroute vormen. Alle gedichten blijven vanaf gedichtendag (25 januari) tot minstens 18 februari a.s. (einde krokusverlof) stralen in het straatbeeld.

Bibliotheekfiliaal De Zorge Sint-Kruis ontvangt op vrijdag 26 januari a.s. vanaf 17u tot sluitingstijd de deelnemende dichters aan de poëzieweek Male, die de bezoekers verwennen met poëzieprikjes (voordracht uit eigen werk) onder de noemer Poëzie na ’t Werk, een rustpunt bij de overgang van de werkweek naar het weekend. De bezoeker maakt op die manier kennis met schone woorden, bijeengegaard, bewerkt en verwerkt tot een gedicht en met de maker van de poëtische pareltjes.

Op zaterdag 27 januari tijdens de openingsuren van het Bibliotheekfiliaal St-Thomas Male (9 u30 tot 12u) kunnen in het buurtcentrum Sconevelde alle belangstellenden Proeven van poëzie door in alle rust te bladeren en bloemlezen in een 30-tal dichtbundels om op die manier bewogen te worden ook eens een gedicht te lezen en de smaak in poëzie op te wekken. De deelnemende dichters aan de poëzieweek Male tekenen eveneens present en laten zich en hun poëtische schrijfsels horen en proeven.

Ten slotte op dinsdag 30 januari vanaf 9u houdt Buurtcentrum Sconevelde een Dichters’Ontbijt, waarin naast het serveren van een smakelijk ontbijt de deelnemende dichters aan de poëzieweek Male voorlezen uit eigen werk en tijd en ruimte maken om in gesprek te gaan met hun toehoorders, niet uitsluitend over poëzie.

Alle activiteiten zijn in samenwerking met BC Sconevelde en de bibliotheekfilialen in Sint-Kruis en Male.

Waar komt je eigen engagement vandaan voor poëzie? Kan je wat vertellen over je eigen werk?

Het af en toe schrijven van gedichten, het regelmatig lezen van poëzie, ook in vreemde talen die ik in de loop der jaren heb aangeleerd (voornamelijk Nieuwgrieks en Italiaans) hebben er onbewust voor gezorgd dat medio 2022 het idee ontstaan is om in Male wat te organiseren in het kader van de jaarlijkse Poëzieweek. Editie 2023 was een succes en werd aldus op zich vragende partij voor een opvolging, de editie 2024, waarover alle activiteiten eerder zijn opgesomd. Bovendien ben ik intussen heel wat jaren bezig met grafiek (gravures en etsen), waarin ik steeds probeer een poëtische toets aan het beeld te geven en op die manier beeld en taal met elkaar te verzoenen.

Wat hoop je te bereiken met alle activiteiten in de poëzieweek?

Ik wil poëzie in haar geheel meer bekendheid te geven, want het kan niet ontkend dat poëzie een heel klein broertje is binnen de literatuurfamilie. Ik hoop een breder publiek kennis te laten maken met dit literair genre, aan te zetten een dichtbundel ter hand te nemen, frequenter een gedicht te lezen. En uiteraard zichtbaar te maken dat toch heel wat mensen in Male gedichten maken en het verdienen met hun werk naar buiten te treden. Nu de tweede editie eraan komt, zijn er zelfs nieuwe talenten die zich aanmelden. Dus liefst op naar een volgende editie, een jaarlijks weerkerend gebeuren in Male.

Als je mensen wil overtuigen om naar een of meerdere activiteiten te komen in een paar mooie woorden:

Om mensen te overtuigen om naar een of meerdere activiteiten te komen, daarvoor bestaat wellicht geen toverformule. Maar als afsluiter toch een tweetal pogingen.

Allereerst dat wat poëzie het ontdekken waard maakt, is dat een gedicht zich meestal bij een eerste lezing niet bloot geeft, dat meermaals lezen visie en interpretatie beïnvloeden en de sleutel zijn tot de ontdekking van de schoonheid van woorden. Voor de meesten een niet zo eenvoudige opgave, maar elk proberen loont.

En tot besluit, als het kan, dit gedicht dat m.i. de betrachting van de maker en de weg naar een breed publiek verwoordt.

Uit het hoofd van de dichter
dwarrelen woorden neer,
die op zoek zijn naar een stem
die ze verspreiden kan,
in de hoop dat ze weldra
op ieders lippen liggen gaan.

Jean-Marie Petyt