Silke Wimme
Leestip van Silke Wimme
A book is a magical thing that lets you travel to far-away places, without ever leaving your chair

interessante geschiedenis

15 juli 2021

Toen de film Pope Joan verscheen in 2009 raakte ik gefascineerd door de figuurvan Paus Johanna. Onmiddellijk ging ik naar de boekhandel om het boek te halenwaarop de film was gebaseerd: Paus Johanna Donna Woolfolk Cross. HelgaGlaesener heeft nu, mits akkoord van Donna een vervolg geschreven op dit werknamelijk De erfgename van Paus Johanna. Ik hoop om nog meer te weten tekomen over de enige vrouwelijke paus ooit.
Zeventien jaar geleden werd Gisla ontvoerd uit Dorestad door enkele wredeNoormannen. Nu woont ze bij hen als hun slaaf en kreeg bovendien ook nogeens twee dochters, Freya en Asta die ook opgroeiden in slavernij. Nadat Gisladoor een van haar slavenhouders vermoord wordt, slaan beide dochters op vlucht.Ze beslissen terug te keren naar Dorestad op zoek naar familie. Maar eenmaalterug in het dorp van hun moeder blijken al hun verwanten er niet meer tewonen. Hierop beslist Freya haar grootvader Gerold te zoeken in Rome en Astawenst in Dorestad te blijven. Vermomd als man reist ze doorheen het Europa vande 9e eeuw. Een interessante tocht die ons langs vele kloosters en dorpenbrengt. Eenmaal in Rome slaat het noodlot echter nog een keer toe, waardoor zeopnieuw moet vluchten. Zal zij ooit rust en vrede kennen?
Wanneer een boek gebaseerd is op historische feiten, dient het voor mij ookrealistisch te zijn, zelfs wanneer een groot deel aangevuld werd door de fantasievan de auteur en net dit miste ik in De erfgename van Paus Johanna. Het lijktmij niet makkelijk een boek te schrijven over de 9e eeuw, gezien het geringeaantal geschreven bronnen die beschikbaar zijn om een grondige research tedoen. Maar er gebeurt veel in het verhaal en iets te vaak wordt er een twistgegeven om het geheel te laten kloppen. Bovendien worden er soms ooksprongen naar de toekomst gemaakt waardoor er precies stukken ontbreken. Zobleef ik als lezer met onbeantwoorde vragen zitten zoals bijvoorbeeld overAristides ontsnapping uit Rome of hoe Freya na ernstige verwondingen opFrauenchiemsee zo snel terug op de been was. Dit is jammer, gezien het verhaalin grote lijnen wel boeiend is en de auteur een prettige schrijfstijl heeft. HelgaGlaesener schrijft op een beeldende manier met toch ook wel oog voor deomgeving zoals de middeleeuwse kloosters, het leven in de dorpen, etc… . Vooralhoe de wereldsteden Parijs en Rome eruit zagen in die periode vond ikfascinerend, via de pen van de auteur kon ik het mij levendig voorstellen. Hetleken toen precies op grote dorpen in plaats van op de grote steden die ze nuzijn.
De personages vond ik soms wat vlak, zelfs de hoofdpersonages leken maar opde achtergrond te blijven. De emoties van de personages komen maar weinigaan bod, zo lijkt voorbeeld de relatie van Freya en Asta maar bot te zijn, enkeldoor hun handelingen kan je als lezer conclusies gaan trekken over hungevoelens. Freya en Aristide zien elkaar wel graag, maar als lezer mis je daardiepgang. De auteur heeft als achtergrond wiskunde en informatica, en dit merkje als lezer aan haar zakelijke manier van schrijven, haar personages missen diekleine toets, waardoor het verhaal toch wel wat meer lagen zou krijgen.
De erfgename van Paus Johanna is een mooi boek, maar zeker geen hoogvlieger.Persoonlijk was ik toch wel wat teleurgesteld. Ook lezers die voorheen van PausJohanna hebben genoten zouden wel eens minder enthousiast kunnen zijn.Dankzij de beeldende schrijfstijl toch nog 2.5 sterren **

Synopsis

Een jonge vrouw uit Dorestad wordt in de 9e eeuw tot slaaf gemaakt door Vikingen, loopt weg en komt later terecht in het Vaticaan.

Silke Wimme
Leestip van Silke Wimme
A book is a magical thing that lets you travel to far-away places, without ever leaving your chair

De erfgename van paus Johanna
Titel:
De erfgename van paus Johanna
Auteur:
Helga Glaesener
# pagina's:
399 p.
Uitgeverij:
Xander
ISBN:
9789401614276
Materiaal:
Boek
Aanbevolen voor:
aangrijpend

Gerelateerde leestips